آشنایی با مدیر عامل

از چه سالی وارد صنعت دریایی شدید و چه شد که شرکت هرمزان دریاپیما  را ایجاد کردید؟

در سال ۱۳۷۸ در رشته کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به تحصیل شده و دو سال بعد وقتی تنها ۴ ترم از تحصیل در این رشته گذشته بود در مجتمع ایزوایکو مشغول به کار شدم. وقتی در سال ۱۳۸۵ این شرکت را تأسیس کردم، بر این اعتقاد بودم که در صنعت دریایی ایران، مشاوره و مدیریت کامل(Full PMP Service ) یک پروژه اعم از مباحث حقوقی، فنی، اقتصادی و مدیریتی وجود ندارد.

به نظر شما شرکت هرمزان دریاپیما نیاز چه افرادی از جامعه دریایی  است ؟

در این شرکت مشتریان هر کدام به نوعی از خدمات مشاوره مهندسی و مدیریت پروژه بهره می برند. مشتریان هرمزان دریاپیما از تمام جنبه های یک پروژه (.از  امکان سنجی، طراحی قرارداد تا مدیریت لجستیک مهندسی زی سطحی و مدیریت پروژه EPC)  آسوده خاطر هستند.

تعریف شخصی خودتان را از مدیریت دارایی ها در صنعت دریا می شود بیان کنید؟

پروژه ها در صنعت دریایی عمدتاً با سرمایه گذاری زیادی انجام می پذیرد. در ایران عمدتاً تمام جنبه های یک پروژه در نظر گرفته نمی شود و یک سرمایه گذاری تنها با در نظر گرفتن یک یا دو جنبه پروژه(مثلاً توجیه فنی- اقتصادی) انجام می شود. این مسئله عمدتاً یک پروژه دریایی را در حوزه هایی که به آنها توجهی نشده با مشکل مواجه می کند.

شعار شرکت  شما never alone at sea است. امکان دارد شعار شرکت هرمزان دریاپیما را تشرح کنید؟

این شعار در واقع در بردارنده هدف اصلی و نوع نگاه حمایتی این شرکت به مشتری(مثلاً پاسخگویی ۲۴ ساعته و مشاوره های آنلاین از راه دور) است. این شعار معرف خدمات مدیریت پروژه در همه بخش های یک پروژه دریایی است.