حقوق و اقتصاد

شرکت هرمزان دریا پیما به عنوان یک شرکت خصوصی با داشتن تیم مجرب حقوقی خود، ارایه دهنده خدمات مشاوره ای به شرکت های دولتی و شرکت های بزرگ در امور مدیریتی، اقتصادی و حقوقی، انعقاد قرارداد ها است.

خدمات قابل ارایه شرکت هرمزان دریا پیما:

·        تهیه اسناد برای مناقصات دولتی

·        طراحی  قرارداد  برای شرکت های دولتی و شرکت های بزرگ دریایی

·        طراحی قرارداد های دریایی/ بندری از جمله خرید و فروش شناور ، ساخت شناور ، اجاره شناور و عملیات دریایی (سالویج ، پایلوتیج ...) عملیات بندری

·        ارایه مشاوره حقوقی در زیمنه قرارداهای دریایی

·        تهیه طرح توجیهی در زمینه خرید و بکارگیری تجهیزات دریایی و شناورها

·        تهیه و تدوین طرح های توجیهی در زمینه احداث یاردهای کشتی سازی / تعمیرات شناورها

·        تهیه و تدوین طرح های توجیهی در زمینه احداث اسکله های خصوصی

·        تهیه نقشه راه برای ورود به بازارهای دریایی

·        تهیه بیزنس پلان و بیزینس استراتژی

·        ارائه خدمات در زمینه بیمه های دریایی و کلوبهای P&I

 

از جمله پروژه های خاص انجام شده در این واحد موارد زیر هستند:

·        تدوین بیش از ۳۰ طرح توجیهی فنی - اقتصادی خرید/ ساخت انواع شناورها توسط بخش های خصوصی و با استفاده از وجوه اداره شده و یا بنگاههای زودبازده

·        تدوین طرح توجیهی و طراحی مفهومی یارد کشتی سازی مد کندالوی قشم

·        تدوین طرح توجیهی و طراحی مفهومی یارد کشتی سازی پویا بندر بوستانه

·        مطالعه و بررسی قراردادهای استاندارد سازمان بنادر و دریانوردی با پیمانکاران خصوصی بنادر از دیدگاه مدیریت لجستیک و حفظ حداکثری منافع سازمان در حفظ و حراست از اموال مالکیتی و حفظ کیفیت ارائه خدمات در بندر شامل عملیات لایروبی ، یدک کشی ، جستجو و نجات ، واگذاری به شرط تملیک تجهیزات تخلیه و بارگیری بنادر