واحد مدیریت دارایی های فیزیکی

واحد مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت هرمزان دریا پیما  به عنوان یک واحد مستقل و به صورت یک شرکت اقماری زیر نظر شرکت هرمزان دریا پیما در زمینه های مختلف مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات فعالیت می کند. این واحد هم زمینه های دریای را در برمی گیرد و هم در سایر صنایع غیر دریایی به دنبال انجام پروژه های نگهداری و تعمیرات می باشد.

 

انجام پروژه در زمینه های مختلف Asset Management  :

 • پیاده سازی سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات بر مبنای استاندارد های PAS 55 و ISO 55000
 • خدمات پایش وضعیت ( آنالیز روغن ، آنالیز ارتعاشات و ترمو گرافی و ..)
 • مشاوره و پیاده سازی سیستم های مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS)
 • مهندسی قابلیت اطمینان (Reliability Engineering)
 • پیاده سازی سیستم های مدیریت قطعات یدکی (MRO)
 • پیاده سازی RCM II (نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان)
 • آنالیز علل ریشه ای خرابی (Root Cause And Failure Analysis)
 • نظام آراستگی محیط کار (۵S)
 • برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات

 

آموزش سیستم های Asset Management

 • اصول نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده
 • مدیریت قطعات یدکی (MRO)
 • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM II)
 • آنالیز علل ریشه ای خرابی (Root Cause and Failure Analysis)
 • اصول و پیاده سازی سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات مکانیزه CMMS))
 • نظام آراستگی محیط کار (۵S)
 • برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات

 

بخش انتشارات  Asset Management

 • ترجمه کتاب های جیبی Uptime Elements
 • ترجمه و تدوین کتاب در زمینه نگهداری و تعمیرات

بخش نرم افزاری  Asset Management

 • طراحی و پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات خاص صنایع دریایی (Ship Management + Port Management)
 • طراحی و پیاده سازی نرم افزار خاص صنایع تولیدی و ..