مهندسی زیر سطحی و خارج سازی مغروقه ها در ایران

مهندسی زیر سطحی

 

مهندسی زیر سطحی

شرکت هرمزان دریا به عنوان یکی از برترین شرکت های ایرانی در مهندسی پروژه های زیر سطحی شناخته شده و به عنوان پیشرو در مهندسی سالویج ایران سابقه ی طراحی عملیات موفق خارج سازی مغروقه ی اقیانوس پیما به کارفرمایی مستقیم "سازمان بنادر و دریانوردی" را در واحد سالویج این دپارتمان دارد

واحد سالویج :

این واحد شرکت با پشتیبانی تیم عملیاتی واحد "مهندسی زیرسطحی" به بازرسی از مغروقه ها و شبیه سازی آنها می پردازد. در مرحله بعد با بهره از نتایج حاصل از بازرسی ها و شبیه سازی ها براساس استانداردها و دستورالعمل های بین المللی مهندسی سالویج (US. Navy Manual) به طراحی روش خارج سازی و طرح های ایمنی و مدیریتی عملیات پرداخته می شود.  همچنین در این واحد نظارت و یا مدیریت پروژه های خارج سازی مغروقه ها نیز انجام می گیرد.

مزیت های شرکت هرمزان دریا پیما:

غواص های شرکت هرمزان دریا پیما دارای مدرک معتبر بین المللی هستند(مانند IMCA)

به دلیل تدوین دستورالعمل ایمنی این شرکت بر اساس استاندارد بین المللی  IMCA سطح بالایی از ایمنی را برای پرسنل خود فراهم نموده است.

به دلیل همکاری تنگاتنگ با واحد مدیریت شناور شرکت هرمزان دریا پیما فراهم نمودن امکانات لجستیک با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میشود.

دانش و تجربه این شرکت در استفاده از سیستم های مدرن زیر آبی مانند ربات های زیر آبی و سیستم های غواصی اشباع

در صورت قبول پروژه ای بصورت پیمانکاری ، تجهیزات کامل خارج سازی مغروقه ها در ابعاد مغروقه های اقیانوس پیما از طریق شرکت dp2 offshore  تامین می گردد.

خدمات شرکت هرمزان دریا پیما

شناسایی ، بازرسی ، مدلسازی و طراحی روشهای خارج سازی مغروقه ها

مدیریت پروژه های سالویج و خارج سازی مغروقه ها

انواع بازرسی های زیر سطحی شامل حفاظت کاتودی ، جوش  ، تستهای غیر مخرب

کارشناسی و انجام امور نگهداری و تعمیرات سبک سازه ها ، لوله ها و تاسیسات در زیر آب

هیدروگرافی و بازرسی های سونار

اجرای عملیات غواصی هوا و یا اشباع و استفاده از ROV در صورت لزوم